Welkom bij Elzinga & Oterdoom Procesmanagement. Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van proces- en projectmanagement en werken sinds 2006 voor (semi-)overheden in Noord- en Oost Nederland. Wij begeleiden en ondersteunen besluitvormingsprocessen op het gebied van ruimtelijke planvorming.

Ruimtelijke planvorming is één van de meest complexe overheidstaken in Nederland, waar tegenwoordig enorm veel inhoudelijke expertise en wetgeving bij komt kijken. Het overzien van ruimtelijke processen vergt de nodige ervaring, waarbij de procesmanager inhoudelijk soms evenveel moet weten als de bij het project betrokken specialisten. Daar bovenop vraagt de klant van ons dat we bestuurlijke processen doorgronden en ons daarin ondersteunend opstellen: soms op de voorgrond, meestal op de achtergrond. Wat uiteindelijk telt is het gezamenlijke resultaat.

Wij zijn actief waar het ruimtegebruik verandert. Zo zijn we onder andere betrokken bij het aanvalsplan Friese Woningmarkt, het project Toerisme binnen De Nieuwe Afsluitdijk, LEADER Zuidwest Drenthe en de business case Nationaal Park Oostvaardersplassen i.o..