Gertjan Elzinga
Gertjan is een ervaren procesmanager die verbindingen legt tussen mensen, ambities en middelen. Door de combinatie van inhoudelijke kennis en sterke sociale vaardigheden is Gertjan in staat om een complex besluitvormingsproces in goede banen te leiden. Hierbij heeft Gertjan een grote voorliefde voor integrale projecten in het buitengebied of de stadsrand.

Titian Oterdoom
Om bij complexe ruimtelijke projecten tot een succesvolle aanpak te komen hanteert Titian twee pijlers: weten waar je het over hebt (inhoud) en begrijpen wie welke belangen heeft (krachtenveld). Vanuit deze basis start de zoektocht naar gezamenlijke oplossingen. Titian maakt daarbij dankbaar gebruik van zijn sociale vaardigheden: het blijft tenslotte mensenwerk.